Søparken, Ansager

FAKTA

Bygherre
Alfabo

Arkitekt
RUM Arkitekter

Entrepriseform
Hovedentreprise

Areal
2.400 m2

Periode
2019-2021

Energi
BR18

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Jakob Ivan Larsen, RUM Arkitekter

ALMENE BOLIGER I PAGT MED NATUREN

I den lille by Ansager mellem Grindsted og Varde opfører Alfabo 25 almene
familieboliger.

Boligbebyggelsen ligger i den østlige ende af Ansager, lige nord for Ansager Søpark og Ansager Å. Grunden ligger på kanten mellem by og land og appellerer til folk, der har lyst til at bo i tæt kontakt med naturen, og samtidigt nyde godt af byens tilbud.

Boliger til alle
Boligerne henvender sig til både seniorer og familier, og de er i varierende størrelser, der spænder fra 3-4 rum og med  boligarealer fra 89-104 m2. Boligbebyggelsen fremstår som en kombination af to etagers dobbelthuse samt rækkebebyggelser i ét plan. Alle boliger har adgang fra nord og private haver mod syd og vest.
Ved at udnytte grundens naturlige hældning mod syd og placeringen af de højeste boliger mod nord, har alle boligerne udsigt over Søparken i Ansager.

Boligerne opføres i naturlige og gedigne materialer, der i farver og tekstur fremstår harmoniske i forhold til områdets karakter.

Bæredygtige principper
Det er et ønske, at boligprojektet i stor stil fremstår som en grøn bebyggelse.
Hele området holdes bilfri, og alle adgangsveje til boligerne etableres som grusveje og fælles grønne områder. Samtidig er udemiljøet opført efter principperne for Vild med vilje. Samlet er dette er med til at give området en kolonihave-stemning.

Derfor har vi i LB Consult særligt rådgivet om bæredygtighed og klimasikring med et fokus på at skabe løsninger for blandt andet lokal nedsivning af regnvand (LAR), der er med til at underbygge de gode, bæredygtige principper, som projektet er funderet på.
Det er ligeledes hensigten, at der med projektet bliver skabt en socialt bæredygtig boligbebyggelse, hvor beboerne kender hinanden og kommer hinanden ved. Man bor tæt på hinanden og i projektet er der også flere steder forsøgt, at rykke ved grænserne mellem det private og det offentlige rum.

LB Consults ydelser
Vi har haft et stort fokus på at skabe fremtidssikrede, energieffektive huse, der efterlever krav til sundt indeklima og energi.
Vi har rådgivet og projekteret alle ingeniørydelser og fundet LAR-løsninger, der bidrager til den overordnede ambition om et vildt og bæredygtigt boligområde, der tiltrækker et rigt dyreliv og giver karakter og naturrig stemning til området.