Specialsygehus Sønderborg tager form

LB Consult varetager rollen som totalrådgiver med hjælp fra Cubo Arkitekter og Arkitekterne Blaavand & Hansson ifm. renovering og ombygning af underetagen på Specialsygehus Sønderborg.

FUNKTIONER I UNDERETAGEN

Projektet omfatter gennemgribende ombygning af funktionerne i underetagen. Dette er som led i transformation fra sygehuset til specialsygehus. LB Consult skal i samarbejde med Cubo Arkitekter og Arkitekterne Blaavand & Hansson planlægge, projektere og lede ombygningen. Der er i alt tale om et areal på ca. 5.400 m2 sygehus.

Sygehuset i Sønderborg udgør én helhed. Dog adskiller de enkelte afdelinger og funktioner sig fra hinanden, da de enkeltvis har unikke personale- og patientgrupper, der skal tages hensyn til. Derfor er det vigtigt, at omgivelserne og miljøet på sygehusgangene opfylder de behov der stilles til dagligdagens praksis og drift.

“For os er det en udfordrende og spændende opgaver, som vi ser meget frem til at løse sammen med bygherren Sygehus Sønderjylland og vores stærke team, der består af Cubo Arkitekter og Arkitekterne Blaavand & Hansson. I teamet er vi meget opmærksomme på at planlægge ombygningen på ca. 5.400 m² i underetagen med omhyggelig og grundig brugerinddragelse. Vi har stort fokus på at planlægge byggearbejdet, så sygehusdriften får minimale gener under udførelsen”, fortæller projektleder Kurt Haudrum Mark fra LB Consult.

Ombygningerne omhandler flere delprojekter i både den kliniske og den servicerende del af sygehusdriften. LB Consult skal sammen med teamet bl.a. rådgive i forbindelse at indrette en ny medicinsk modtagelse, et Cytostatika laboratorium, en ny skadeklinik og en lang række andre funktioner, der kræver de rigtige tekniske løsninger og stærke rådgivningskompetencer.

Projektet har lodret opstart og er opdelt i etaper, hvortil sidste etape forventes at blive taget i brug i 3. kvartal 2022.

 

 

ET ENGAGERET TEAM

At ombygge et sygehus, der er i drift, er en af de mest spændende – og fagligt udfordrende – opgaver at planlægge og udføre. Et sygehus er en by af liv, funktioner og systemer, der alle på en eller anden måde har indflydelse på hinanden. I LB Consult ved vi ud fra erfaring, at det kræver et helt særligt overblik og kendskab til interne funktioner og afhængigheder for at kunne udføre den type opgave. Derfor er vi stolte af, at Sygehus Sønderjylland har valgt teamet til at varetage rådgiverrollen i forbindelse med ombygningerne.

Teamet har stor og succesfuld erfaring inden for teknisk krævende byggeri og ombygningsopgaver på sygehuse. Denne fagligt krævende disciplin har en særlig plads hos hele rådgiverteamet. Sammen har vi et stort kendskab til sygehuses organisering og funktioner. Hver for sig har hhv. Cubo Arkitekter, Arkitekterne Blaavand & Hansson og LB Consult været med til at gøre flere sygehus- og sundhedstilbud til de bygninger de fremstår som i dag. Teamets alsidighed bidrager med helhedsløsninger og solide kompetencer.

Læs om vores projekter

OM DENNE NYHED

DEL NYHED