Specialsygehus Sønderborg

FAKTA

Bygherre
Region Syddanmark

Arkitekter
Cubo Arkitekter
Arkitektfirmaet Blaavand og Hansson

Entrepriseform
Fagentrepriser

Areal
5.404 kvm

Periode
2020-2022

Energi og bæredygtighed
Opført efter bæredygtige principper med bæredygtige materialekrav.

Ydelser og ansvar
Totalrådgiver
Projektleder
Ingeniørprojektering
Bæredygtighed

Kontaktperson
Ulf Hammer Eriksen
Byggeteknisk Projektleder 
Mail: ulf.eriksen@rsyd.dk
Tlf. +45 2372 3911

FUNKTIONER I UNDERETAGEN FREMTIDSSIKRES

Sønderborg Sygehus har siden 2009 gennemgået en transformation fra at være Region Syddanmarks største sygehus, til at være fremtidens Specialsygehus Sønderborg. Sygehuset varetager blandt andet dagkirurgi,
en medicinsk funktion med modtagelse af visiterede akutte, medicinske patienter, en ortopædkirurgisk funktion til behandling af stationære elektive, patienter og medicinsk ambulant behandling.

Som et led i denne omstilling ombygger man nu alle funktioner i underetagen, så de er tilpasset fremtidens sundhedsbehov i Sygehus Sønderjylland, Sønderborg.

LB Consult varetager rollen som totalrådgiver i projektet for underetagen. Sammen med et team, bestående af Cubo Arkitekter og Arkitekterne Blaavand & Hansson, planlægger, projekterer og leder vi ombygningen. De særlige tekniske funktioner og krav, som en sygehusombygning stiller, kræver fokus på de rigtige løsninger og de rette rådgiverkompetencer, som kender til sygehusdrift og tekniske specifikationer. Samtidig har vi øje for den arkitektoniske og funktionelle helhed, som projektet er en del af.

Flere ombyggede funktioner

Specialsygehus Sønderborg skal udgøre én helhed. Dog adskiller de enkelte afdelinger og funktioner sig fra hinanden, da vi enkeltvist skal tage hensyn til de individuelle personale- og patientgrupper. Derfor har vi i projektløsningen haft stort fokus på at sikre, at miljøet på afdelingerne, forbindelserne mellem den kliniske og den funktionelle drift opfylder behovene for den fremtidige daglige praksis, som arbejdsplads og institution.

Ombygningen i underetagen udgør 5.404 m2, og består af flere etaper fordelt på funktioner i både den kliniske og den servicerende del af sygehusdriften.

Ombygningerne omfatter:

  1. Nyt cytostatika-laboratorium efter Bekendtgørelse 477 inkl. tillæg, der stiller store krav til luftskifte.
  2. Ombygning og etablering af ny medicinsk modtagelse og skadeklinik.
  3. Ombygning af sengecentral inkl. etablering af tekniske installationer til ny sengevasker og madrasvasker.
  4. Ombygning af sterilcentral, for at kunne servicere Specialsygehuset med CaseCart. Her stilles der blandt andet krav til luftfugtighed, lufttemperatur og trykforhold, når de kirurgiske instrumenter bliver sorteret, kontrolleret, pakket, opbevaret og transporteret til afsnittende via ny vareelevator til operationsstuer og Dagkirurgisk afsnit.

 

LB Consults ydelser

I totalrådgiverteamet er vi meget opmærksomme på at planlægge ombygningen i underetagen med omhyggelig og løbende brugerinddragelse. Vi har stort fokus på at planlægge byggearbejdet, så sygehusdriften får minimale gener under udførelsen.
Udover at varetager rollen som totalrådgiver og projektleder, har vi i LB Consult projekteret konstruktioner, ventilation, VVS og el. Desuden har vi ageret brandrådgiver og rådgivet om bæredygtighed. Vi har detailprojekteret nye føringsveje for ventilation i en bygning, hvor der er meget lidt plads over loftet. Det har krævet innovative løsninger. Ombygningerne er installationstunge, så en stor del af vores rådgivning har ligget i at finde de rigtige tekniske muligheder, der opfylder bygherres krav og ønsker.

At ombygge et sygehus i drift, er ifølge os, en af de mest spændende – og fagligt udfordrende – opgaver at planlægge og udføre. Et sygehus er en by af liv, funktioner og systemer, der alle på en eller anden måde har indflydelse på hinanden. I LB Consult ved vi, ud fra erfaring, at det kræver et helt særligt overblik og kendskab til interne funktioner og afhængigheder for at kunne udføre den type opgave, hvor fokus både er på helhedsløsninger og specialkompetencer.