Station Aarhus Syd, Højbjerg

FAKTA

Bygherre
Østjyllands Brandvæsen

Arkitekt
CUBO Arkitekter

Totalentreprenør
Færch & Co.

Areal
2050 kvm

Periode
2020 – 2023

Energi og bæredygtighed
BR18

LB Consults ydelser
Bygherrerådgivning

Kontaktperson
Kasper Sønderdahl
Østjyllands Brandvæsen
kaso@ostbv.dk
+45 2968 5677

Døgnbemandet brandstation

En helt ny brandstation er etableret på Søren Nymarksvej i Højbjerg. Station Aarhus Syd skal dække den sydlige del af Aarhus med op til 600 udrykninger om året. Formålet med brandstationen er at sikre en bedre beredskabsdækning for borgerne i den sydlige del og samtidigt levere supplerende styrker ved større hændelser i Skanderborg og Odder kommune.

Hurtig udrykning og et fantastisk arbejdsmiljø

Brandstationen er bygget i tre etager, hvoraf stueetagen er forbeholdt garager og værskteder, mens 1. og 2. sal er forbeholdt brandfolkene under deres vagter. Brandstationen er indrettet, så cancerfremkaldende partikler ikke overføres fra urene til rene områder.

I stueetagen findes garage med vaskeanlæg, grovvask af beskidt material, lager til rent material, garderobe til branddragter og et stort moderne værksted til servicering af brandbilerne. På de øvrige etager er der køkken, soveværelser, badeværelser, motionsrum, tv-stue og opholdsrum. Fra 1. og 2. sal er der til stueetage desuden et gennemgående rum til glidestangen.

En bæredygtig brandstation

Lige fra første tanke har der været ønsker fra Østjyllands Brandvæsen om at implementere bæredygtige løsninger i den nye brandstation. Blandt andet er der etableret solceller og ladestandere for at skabe et energibesparende byggeri.

Derudover er der etableret en underjordisk opsamlingstank til regnvand,
så tankvognen kan fyldes med regnvand frem for drikkevand.

LB Consults ydelser

LB Consult har som bygherrerådgiver budt ind med vores viden og erfaring med teknisk byggeri. Derudover har vores rådgivning centreret om brugerinddragelse og processtyring samt udbud. Ligeledes vi følger byggeriet
i udførelsesfasen ved deltagelse i bl.a. byggemøder.

Vi har desuden ydet rådgivning vedr. yderligere en brandstation samt øvelsesterræn for Østjyllands Brandvæsen samt Ambulancebase for Region Midtjylland i tæt samarbejde med Østjyllands Brandvæsen og Aarhus Kommune.