Tryghed og hjemlige rammer på Malling Plejehjem

Centralt placeret i Malling finder man Malling Plejehjem. Plejehjemmet står overfor en om- og tilbygning, som skal sikre tryghed, funktionalitet og hjemlige rammer for beboerne.

Sammen med totalentreprenør JORTON, arkitekterne RasmusRasmus, Proces Arkitekter og Wad Landskabsarkitekter har LB Consult vundet konkurrencen angående den gennemgribende om- og tilbygning af Malling Plejehjem for Aarhus Kommune.

Det oprindelige Malling Plejehjem blev opført i 1935. Gennem årene er der sket enkelte om- og tilbygninger. Formålet med projektet er derfor at skabe sammenhæng mellem eksisterende bygninger, ombygninger og nye plejeboliger. I dommerbetænkningen står der blandt andet:

“Arkitekturen vurderes både inde og ud at være god, og koblingen mellem nybyggeriet og det eksisterende byggeri vurderes at være god”

Tankerne er at skabe et projekt, som ud over at være et lokalt forankret plejehjem, også skal bidrage til at styrke Malling som lokalsamfund. Projektet skal skabe værdi for mennesker.

SAMMENHÆNG OG RUMMELIGHED I FOKUS

En af de centrale ændringer for plejehjemmet er ombygning og renovering af den gamle hovedbygning. Formålet er at skabe gode rammer for aktiviteter, kontorer og omklædningsfaciliteter for personalet. Det er planen, at man vil nedrive boligfløjene fra 1935.

Ombygningen sikrer og skaber sammenhæng mellem plejehjemmets funktioner, fordi der er fokus på ”hverdagslogistikken”. Gangforbindelser forener de eksisterende og nye boliggrupper, og fører op til den nye hovedindgang via et rampeforløb. På den måde garanterer man mobilitet for både beboer, pårørende, besøgende og personalet. I dommerbetænkning står der desuden, at “lokalernes funktionalitet understøttes på god vis af de tilbudte løsninger”.

I hver af de to eksisterende gårdhavehuse er der 10 boliger. Man ønsker at øge boligernes rummelighed gennem renovering og udvidelse mod gårdhaven og gadesiden. Boligerne sikrer herved den størst mulige funktionalitet, tryghed og hjemlighed. Det er vigtigt, at boligerne er velfungerende for beboerne.

Visualiseringer: RasmusRasmus

BEBOERNE I CENTRUM

Den nye boenhed omfatter 18 plejeboliger fordelt på to plan. Derudover får beboerne adgang til moderne og stemningsfulde fællesarealer, som danner ramme om et roligt opholdsrum. Personalet får desuden adgang til funktionelle servicelokaler. Boenheden placerer sig midt imellem de to eksisterende gårdhavehuse. Det sikrer den sammenhæng, der skal være i beboernes hjem.

Boligerne ligger to og to i en struktur med korte afstande. Et fællesrum befinder sig så centralt som muligt, fordi det er et ønske, at beboerne har både nem og naturlig adgang til rummet. Indretningen af fællesarealet har beboernes behov i højsædet.

Boligerne og opholdsrummene i stueplan har direkte udgang til terrasser, hvor beboere, pårørende og besøgende kan nyde vejret og de grønne omgivelser. Boligerne på 1. sal har franske altaner, som sikrer nem adgang til frisk luft og fuglesang. Derudover vil man anlægge nye frodige udearealer og optimale parkeringsforhold.

Hovedindgangen placerer sig centralt i nybygningen og har fri adgang til de eksisterende boliggrupper. Et åbent torv tager imod alle brugere af plejehjemmet. Torvet er omdrejningspunkt for sammenhængen i plejehjemmet.

Visualiseringer: RasmusRasmus

HOLDET BAG

JORTON varetager totalentreprisen, og man forventer at være færdig i foråret 2023. RasmusRasmusProces Arkitekter og Wad Landskabsarkitekter er arkitekter på projektet, mens LB Consult varetager rollen som ingeniør.

OM DENNE NYHED

DEL NYHED