Tulip-grunden

Nyhed / Tulip-grunden

27. august 2018

Fra JAKA Bov til boliger

RÅT INDUSTRIKVARTER BLIVER ET MODERNE BOLIGOMRÅDE

På den gamle industrigrund i Brabrand, hvor Tulip-fabrikkerne – oprindeligt JAKA – havde til huse frem til 2008, vokser et moderne boligområde frem. I september skydes 3. etape af projektet i gang, når Lejerbo begynder arbejdet med 66 familie- og ungdomsboliger. Projektet sendes i EU-udbud.

DEN OVERORDNEDE IDÉ ER AT OPFØRE ET MODERNE OG MANGFOLDIGT BOLIGOMRÅDE, HVOR DE ENKELTE PROJEKTFASER FÅR FORSKELLIGE KARAKTERER.

Det er knap 10 år siden, at Tulip lukkede sin produktion i Brabrand og efterlod sig et stort fabriksområde, der har ligget spøgelsesagtigt hen siden. Nu er forvandlingen af fabriksområdet til et boligkvarter med den karakteristiske Brabrand-skrænt og godt med træer i ryggen begyndt. Projektet er blevet døbt Tulip-grunden og bag byfornyelsen står bygherren A. Enggaard A/S.

3. etape skydes i gang

I de første to etaper af byggeriet, der er under opførelse i øjeblikket, indgår hhv. 26 dobbelthuse og 84 rækkehuse. 3. etape er de 30 almene familie- og 36 ungdomsboliger, som bliver sendt i EU-udbud.

Med 3. etape bliver Tulip-grunden et moderne boligområde, der består af en kombination af leje-, ungdoms- og ejerboliger. Hermed henvender området sig til såvel familier, enlige, unge og ældre med forskellig økonomisk kapacitet og forvandles til et moderne boligområde, der både har etagebyggeri og række- og dobbelthuse i smukke grønne omgivelser.

Tulip-grunden

LB Consult yder rådgivning inden for alle ingeniørfagene

“Vi yder ingeniørrådgivning i alle projektfaser, og alle ingeniørfaggrupper er involveret i de enkelte projektfaser. Både el, vvs, ventilation og konstruktionsingeniører er i gang for at sikre bygherren et solidt og gennemtænkt projekt. Derudover yder vi også bygherrerådgivning i forbindelse med de kommende projektfaser,” forklarer Tim Hviid, der er konstruktionsingeniør og projektleder på Tulip-grunden.

Tulip-grunden strækker sig langs en karakteristisk skrænt og er beliggende på kanten af et fredet naturareal. Med et fald på 20 meter inden for det bebyggede område får man en fantastisk udsigt over Aarhus Ådal og Brabrandsøerne fra boligerne. Men faldet betyder også, at der kan være problemer med regnvand i forbindelse med skybrud i området. Derfor har man fra Aarhus Kommunes side valgt at bruge Tulip-grunden som forsøgsområde til at aflede regnvandet lokalt på grunden.

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND (LAR) DÆKKER OVER ET PRINCIP, HVOR DE TRADITIONELLE KLOAK- OG REGNVANDSSYSTEMER ERSTATTES AF LOKAL HÅNDTERING AF REGNVANDET PÅ GRUNDEN ELLER I DET NÆRLIGGENDE OMRÅDE. REGNVANDET FØRES I ÅBNE RENDER ELLER LIGNENDE TIL LOKALE NEDSIVNINGSBASSINER FREM FOR DE OFFENTLIGE REGNVANDSSYSTEMER. HERVED SKABER VI ET GRØNT MILJØ I NÆROMRÅDET OG REDUCERER RISIKOEN FOR OVERBELASTNING AF KLOAKKERNE I TILFÆLDE AF SKYBRUD,

fortæller Kaare Lava Paaske, vvs-ingeniør hos LB Consult.

Pølsefabrikken får nyt liv

Mens det meste af fabriksområdet nu bliver ryddet og erstattet med boliger, bliver to meget forskellige bygninger bevaret og sat i stand. Det drejer sig dels om direktørboligen fra 1959, der ligger på bakkeskråningen bag fabrikken. Dels det gamle 7.000 m2 store fabrikskompleks fra 1954, der er medtaget af blandt andet hærværk og flere brande gennem årene.

“Vi er i øjeblikket i gang med at besigtige den gamle fabriksbygning. Bygningen er fredet, og de mange brande, der har hærget bygningen gennem årene, samt vejr og vind har skabt et stort behov for at få registreret konstruktionernes tilstand og undersøgt brandskadernes omfang. Dette arbejde foretager vi sammen med Teknologisk Institut,” fortæller Tim Hviid.

Den gamle fabriksbygning bevares for at videreføre områdets industrihistorie. Fabriksbygningen bliver et fælles hus for hele Brabrand. De kommende brugere af huset bliver løbende inddraget i processen med at konkretisere idéerne til bygningens funktioner, som endnu ikke er fastlagt.

 

3. etape af Tulip-grunden forventes at stå færdig i 2020.

Leave a Reply