Nyhed / Upcycling

20. november 2017

Upcycling af boligmasse

UPCYCLING AF BOLIGMASSE

FAMILIEBOLIGER I PLEJEHJEM 
LB Consult har siden 2015 haft til opgave at omdanne Plejehjemmet Toftevang i Ebeltoft, som har stået tomt siden 2005. Efter lukningen af plejehjemmet var den oprindelige idé at opføre udsigtslejelejligheder. Det satte finanskrisen en stopper for, og bygningerne med byggeår 1974 stod tomme. Bygherren Djursbo købte ejendommen af Syddjurs Kommune, efter flere projekter med grunden op igennem finanskrisen var mislykkedes.

Nu er Toftevang blevet til Toftehøjen og plejehjemmet omdannet til almene familieboliger. Udsigten til Fregatten Jylland og hustagene i Ebeltoft by er stadig god. LB Consult har udarbejdet de statiske beregninger, projekteret VVS, el, ventilation og kloak samt beregnet dokumentation af de energimæssige forhold i forbindelse med omdannelsen af de 3.600 m2 boliger.

Toftehøjen

TENDENSEN MED UPCYCLING AF EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE SER VI FLERE EKSEMPLER PÅ I VORES OPGAVEPORTEFØLJE HOS LB CONSULT

NEDRENOVERING – FRA BLOKKE TIL RÆKKEHUSE
I Nordborg har boligforeningen Danbo rådet over 10 boligblokke på Th. Brorsensvej med 336 lejemål, hvoraf 50 har været udlejet til Udlændingestyrelsen. I 2016 blev de 50 lejligheder brugt som indkvartering for asylansøgere i området. Pr. 1. januar 2017 stod bygningerne igen tomme. Da afdelingen alligevel stod overfor en renovering, valgte man at tilbyde beboerne andre lejemål.

Blokkene blev nedrenoveret under overskriften: Fra etageboliger til eget rækkehus. De ti huse rives ned, hvorefter der bygges 62 nye rækkehuse i ét plan samt fælleshus på de eksisterende fundamenter. LB Consult har ydet ingeniørrådgivning indenfor alle fag.

Illustration

FRA BOLIG TIL ERHVERV OG TILBAGE IGEN
I Aarhus centrum har LB Consult i 2016 været med i ombygningen af erhvervslokaler til boliger. Det er et eksempel på upcycling, hvor bygherren har ønsket at renovere bygningen tilbage mod dens oprindelige funktion: boligenheder.

Projektet indebar, at 1.100 m2 erhvervslejemål på 2. og 3. sal blev ombygget til 12 lejligheder. Vores ingeniører måtte finde fleksible løsninger, især til de tekniske installationer og de bærende konstruktioner, da butikken i stueetagen, en lægepraksis på 1. sal og erhvervslejemål på 2. sal skulle kunne fungere uden unødige gener gennem hele byggeperioden.

Samtidig trængte den ældre bygning til en optimering. Ingeniørerne analyserede, hvilke installationer i de tidligere lejemål, der skulle demonteres og bibeholdes, hvilke lokaler der havde været i ejendommen, og om der eventuelt havde været køkkener på nogle af etagerne, hvorfra man kunne bygge nye op.

Samtidig trængte den ældre bygning til en optimering. Ingeniørerne analyserede, hvilke installationer i de tidligere lejemål, der skulle demonteres og bibeholdes, hvilke lokaler der havde været i ejendommen, og om der eventuelt havde været køkkener på nogle af etagerne, hvorfra man kunne bygge nye op.

Østergade-1_f_w

CERES-GRUNDEN – EN HISTORIE OM AARHUS
Ceres-byen i Aarhus har også et præg af upcycling. Mange bygninger blev revet ned for at gøre plads til nybyggeri, da Ceres-bryggeriet lukkede i 2008. Men Brygmesterboligen og Jyske Palæ er to af de fredede bygninger, der blev stående, og som LB Consult har bistået med ingeniørrådgivning på i omdannelsen.

Mad og vin-konceptet MALT råder nu over nogle af de smukke gamle lokaler under mottoet: Vi vil have Ceres tilbage til Aarhus og aarhusianerne.

malt-interior

Bygningerne huser bl.a. restaurant, selskabs- og eventlokale inkl. køkken, et galleri og kontorfaciliteter for entreprenørfirmaet A. Enggaard.

VI VIL HAVE CERES TILBAGE TIL AARHUS OG AARHUSIANERNE

Den gamle brygkælder er i to plan under Jyske Palæ og i ét plan under Brygmesterboligen, og de to kældre er forbundet med en underjordisk gang. Loftet dernede består af smukke, murede katedralhvælvinger, og en del af kælderen har stået glemt hen, indtil ombygningen af området gik i gang og nogen fik øje på en halvt skjult dør.

LB Consult har bistået med ingeniørrådgivning på begge bygninger fra top til bund. Det gav især udfordringer i kælderen, fordi grundvandet blev ved med at stige op nedefra, da grunden ligger meget tæt på vandspejlet og lige op af Århus Å. Desuden skulle alt elarbejde og alle ventilationskanaler skjules, så rummet fremstår så rent som muligt visuelt, og derfor er der trukket rigtig mange kabler gennem murene og ned igennem gulvene fra etagen ovenover, ligesom installationer er skjult i gulvene, hvorefter der er støbt et glat betongulv.

Et smukt rum upcyclet på dets egne vilkår står nu klar til brug.

Leave a Reply