Vinding Ladegård

Reference / Bolig

Vinding Ladegård, Vejle

Vinding Ladegård
Vinding Ladegård
Vinding Ladegård

Fakta

Bygherre
Privat

Arkitekt
rasmusrasmus Aps

Entrepriseform
Totalentreprise

Areal
2.500 kvm

Periode
2018-2020

Energi
BR18

LB Consults ydelser
Ingeniørrådgivning

Referenceperson
Rasmus Riis, rasmusrasmus Aps

Moderne boliger i en kulturhistorisk kontekst

Boligprojektet er en omdannelse af eksisterende stald- og værkstedbygninger til beboelse samt ombygning af bevaringsværdigt stuehus til boliger.

Arkitektonisk afsæt
Projektet tager direkte afsæt i “gårdmotivet”. Det overordnede arkitektoniske koncept er at gentænke den gamle Vinding Ladegård i en moderne boligtypologi. Projektet indeholder 23 nybyggede enheder og tre boliger i det eksisterende stuehus.

De nye boliger placeres efter de tre temaer, der omkranser gårdmiljøet;
Søhusene placeres mod øst. Søhusene har udsigt til det særlige vådområde og landsbymiljø ved Vindingvej.
Gårdhusene ligger mod nord. Gårdhusene ligger ud til den bevaringsværdige gårdsplads og kulturmiljøet her.
Enghusene placeres mod vest. Her sætter det særlige engareal bebyggelsen i scene.

Tilsammen danner bebyggelsen en struktur, der tager afsæt i det eksisterende gårdmiljø, men samtidig forholder sig aktivt til deres placering på grunden.
Boligerne er to-etagers boenheder med saddeltag, der refererer til de gamle stald- og produktionsbygninger.

LB Consults ydelser
LB Consult yder teknisk rådgivning og bistand inden for konstruktioner, afløb, VVS, ventilation, el, energi, brand og lyd/akustik fra projektforslag til hovedprojekt samt projektopfølgning.

Leave a Reply