Vinding Ladegård

FAKTA

Bygherre
Privat udvikler

Arkitekt
RasmusRasmus Aps

Entrepriseform
Totalentreprise

Areal
2.500 m2

Periode
2018-2020

Energi
BR18

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning

Kontaktperson
Rasmus Riis, RasmusRasmus Aps

MODERNE BOLIGER I EN KULTURHISTORISK KONTEKST

Boligprojektet er en omdannelse af eksisterende stald- og værkstedbygninger til beboelse samt ombygning af bevaringsværdigt stuehus til boliger.

Arkitektonisk afsæt
Projektet tager direkte afsæt i “gårdmotivet”. Det overordnede arkitektoniske koncept er at gentænke den gamle Vinding Ladegård i en moderne boligtypologi. Projektet indeholder 23 nybyggede rækkehuse og tre boliger i det eksisterende stuehus.

De nye boliger placeres efter de tre temaer, der omkranser gårdmiljøet;
Søhusene placeres mod øst. Søhusene har udsigt til det særlige vådområde og landsbymiljø ved Vindingvej.
Gårdhusene ligger mod nord. Gårdhusene ligger ud til den bevaringsværdige gårdsplads og kulturmiljøet her.
Enghusene placeres mod vest. Her sætter det særlige engareal bebyggelsen i scene.

Tilsammen danner bebyggelsen et klassisk gårdmiljø.
Boligerne er to-etagers rækkehuse med saddeltag, der refererer til de gamle stald- og produktionsbygninger.

LB Consults ydelser
LB Consult projekterer konstruktioner, afløb, VVS, ventilation, el, energi, brand og lyd/akustik fra projektforslag til hovedprojekt samt projektopfølgning.