VUC & HF, Aabybro

FAKTA

Bygherre
VUC & HF Nordjylland

Arkitekt
Friis og Moltke

Totalentreprenør
Dansk Boligbyg

Areal
1.800 kvm nybygning
200 kvm ombygning

Periode
2015-2016

Energi og bæredygtighed
Opfylder lavenergiklasse 2015 iht. BR10

Ydelser og ansvar
Ingeniørrådgivning, tilsyn og commissioning

Kontaktperson
Gert Gregersen, Dansk Boligbyg
glg@dbb.as
40 20 05 06

MODERNE LÆRINGS- OG UNDERVISNINGSMILJØER

Den 2.000 kvadratmeter store bygning i Teknologiparken i Aabybro er byens moderne VUC- & HF-bygning. Det moderne undervisningsbyggeri viser på flere måder, hvordan man kan skabe inspirerende, åbne læringsmiljøer, der samler og skaber sammenhæng på skolen.

Læring i differentierede rammer

Ambitionen for byggeriet var læring i differentierede rammer. Projektet tog afsæt i elevernes cirkulation mellem åbne og lukkede studiemiljøer, mellem store og små fællesskaber. De åbne læringsmiljøer er knyttet sammen omkring et dobbelthøjt atrium i bygningens midte – det centrale hjerterum. Fire store ovenlys bringer lys til bygningens midte. Udvendige og indvendige trapper knytter skolen tæt sammen og giver direkte adgang fra studiemiljøerne på 1. sal til det omgivende grønne landskab. Med de åbne læringsmiljøer, en fælles kantine samt et stort udeareal med terrasser kan elever og brugere glæde sig over en undervisningsbygning, der kan rumme fremtidens undervisningsformer.

De mangfoldige læringsmiljøer skaber fællesskaber på tværs af fag og klassetrin samtidig med at små, nære studiemiljøer giver ro og plads til fordybelse.

LB Consults ydelser

Som underrådgiver for totalentreprenøren, Dansk Boligbyg, bistod vi med ingeniørrådgivning inden for alle fag i alle faser i forbindelse med opførelsen af denne 2-etagers bygning. Der skulle findes tekniske løsninger og statiske principper til det åbne byggeri, en udvendig aktiv solafskærmning, CTS-styret mekanisk ventilation, varmeanlæg opdelt i zoner og brandventilation.

Vi har ligeledes ageret projekteringsleder og ydet fagtilsyn, ligesom vi har stået for commissioning og funktionsafprøvning i hhv. projekterings- og udførelsesfasen. Her har vi planlagt indkøring og løbende vedligehold i byggeprocessen, så bygningen er gennemtestet og personalet uddannet til at drifte den straks efter ibrugtagning.