Ingeniørrådgivning
Rådgivning i Aarhus, Kolding og Grenaa

Vi leverer personlig rådgivning med høj faglighed

Shape

Personlig rådgivning i øjenhøjde

Uanset om du har brug for rådgivning til bærende konstruktioner, VVS, el, ventilation, energi, indeklima eller bæredygtighed, så tilbyder vi en kvalificeret og serviceminded ingeniørrådgivning, der sikrer dig tryghed i dit byggeprojekt.

Vi tror på, at høj faglighed kombineret med dyb forståelse for dine behov skaber de mest værdifulde resultater.

I LB Consult har vi siden 1992 tilegnet os erfaring med at yde ingeniørrådgivning i øjenhøjde. Vi hylder værdien af den tætte dialog og indlevelsen i netop dit projekt. Med detaljeret forberedelse, løbende dialog og omhyggelig forventningsafstemning sikrer vi dig høj kvalitet og personlig rådgivning, uanset opgaven.

For os er nærværende rådgivning det, der for alvor giver dine visioner og projekter luft under vingerne.

Vi rådgiver om:

Hurtig og fleksibel service

Vi tilbyder dig en rådgivning og service, der er præget af den lille virksomheds overskuelighed og fleksibilitet og den større veletablerede virksomheds strukturer, kompetencer og viden. Det gør os i stand til at agere og reagere, når det giver størst værdi for dig. 

Med vores smidige organisation og korte kommandoveje er der ikke langt fra tanke til handling. Det giver dig en fleksibel og hurtig proces, hvor din faste kontaktperson hos os sikrer dig tryghed og kompetent vejledning hele vejen.

Vi prioriterer indsigt i dine behov og ønsker, og vi løser mindre opgaver med samme servicegrad som ved større og omfattende projekter.

Ordentlighed, tillid og ansvarlighed

Det ligger dybt i vores jyske DNA, at vi er ordentlige. Det er vi både internt og i forhold til vores kunder og samarbejdspartnere. Vi holder ord og aftaler, og vi er åbne og ærlige. Det skaber den tillid, de tætte relationer med vores kunder hviler på.

Fokus på drift og vedligeholdelse

Vi ønsker at skabe holdbare og bæredygtige løsninger, som sikrer dig værdi på den lange bane. Derfor har vi i tidligt i projekteringsfasen et stort fokus på bygningens efterfølgende drift og vedligeholdelse.

De beslutninger vi træffer, de kompromisser vi indgår, og de hensyn vi tager i projekterings- og byggeprocessen, har indflydelse på omkostningerne og arbejdet forbundet med driften og vedligeholdelsen af bygningen de efterfølgende år. Derfor ligger en stor del af vores opgaver i at rådgive om netop denne fase. 

Konstruktioner

Vores konstruktionskompetencer spænder vidt. Vi rådgiver dig bl.a. om murværk, beton, stål, glas, brand og bæredygtighed. 

 

Det helt centrale for os er, at bygningen skaber trygge og funktionelle rammer, der er designet og tilpasset netop dit byggeri. 

Stærke, sikre og funktionelle byggerier

Bygningskonstruktioner indeholder mange valg i forhold til materialer, former, dimensioner og fundament. 

Styrke og holdbarhed er essentielt for at sikre bygbare og sikre bygninger. Men for os er det også vigtigt at overveje komforten for de mennesker, der bruger bygningen. Derfor har vi også fokus på områder som svingninger, vibrationer og temperaturforskelle, når vi rådgiver om bygningens skelet. 

Vi skaber konstruktive løsninger, der lever op til høje, faglige standarder og samtidig imødekommer de arkitektoniske ønsker.

I tæt dialog med dig udvikler vi funktionelle og tilpassede konstruktioner, der skaber værdi for dem, der skal bruge og leve i bygningerne.

Certificerede statikere

I LB Consult rådgiver vi i forbindelse med alle bærende konstruktioner i konstruktionsklasse 2. Skal dit næste byggeri godkendes af en certificeret statiker, så læs mere om certificeringsordningen og dine muligheder for rådgivning her.

VVS, ventilation og energi

Vi rådgiver indenfor projektering af alle former for nye VVS-installationer såvel som renovering og optimering af eksisterende installationer og anlæg. Vores rådgivning er helhedsorienteret, og vi udarbejder holdbare og bæredygtige løsninger.

Projektering af tekniske installationer er ofte en kompleks opgave, men hos os er du i trygge hænder. Vi rådgiver blandt andet i forbindelse med:

 • Varmeinstallationer
 • Brugsvandsinstallationer
 • Afløbsinstallationer
 • CTS-anlæg
 • Køling
 • Ventilation (mekanisk-, hybrid- og naturlig ventilation)

Energi og indeklima

Der er i stigende grad fokus på sundt indeklima og energirigtige løsninger. 

Energi og indeklima har stor indflydelse på bygningens design og udformning. Vi udfører blandt andet dagslysberegninger, energirammeberegninger og indeklimasimuleringer for at sikre, at vi anbefaler de rigtige løsninger til netop dit byggeri.

Du er i trygge hænder hos os

Vores rådgivning og projektering bliver gennemført, dokumenteret og kvalitetssikret via anvendelse af de bedste IT-værktøjer og -programmer. 

Vi vægter et godt samarbejde højt, og vi sætter en ære i at opfylde og lytte til dine behov og ønsker. Samarbejdet skal bygge på tillid, faglighed og et fælles ønske om at varetage dine forventninger til opgavens kvalitet, omfang, tidsplan og økonomi. 

Den gode dialog er helt central i vores bestræbelse på at funktionsoptimere og koordinere processen, så vi sikrer dig de bedste løsninger.

El

Vi udfører projektering af alle former for elinstallationer – hvad enten det handler om renovering eller nyetablering. 

Vi bidrager med stor erfaring med og viden omkring alle former for el-tekniske eller brandtekniske installationer, IT, CTS, ladestandere osv.

Om det er nybyggeri eller ombygninger. Skoler, erhvervsejendomme eller boliger. Installationstunge sygehusombygninger eller laboratorier. Så kan vi løse dine udfordringer.

Vores viden og erfaring giver os et stærkt udgangspunkt for at hjælpe dig med netop dit projekt uanset omfang og kompleksitet.

Dine ønsker i fokus

 

Vi hjælper dig med de spørgsmål du har angående dit el-projekt. Det kan være lige fra hvor stikkontakterne skal placeres, kraftinstallationer, ladestandere til el-biler, belysningsanlæg og lysstyring til projektering af el-tavler.

Et samarbejde med os bygger på tillid, høj faglighed og en fælles ambition om at opfylde alle dine ønsker og forventninger til projektets holdbarhed, kvalitet, økonomi, tidsplan og drift.

IKT og BIM

Vi tilbyder en bred vifte af IKT- og BIM-ydelser, der sikrer dig en effektiv byggeproces med en høj grad af kvalitetssikring og dokumentation. Med vores ekspertise og erfaring indenfor IKT og BIM leverer vi kvalitetsbevidste løsninger, der tager udgangspunkt i netop dine forventninger og behov.

Derudover tilbyder vi digital kvalitetssikring af 3D modeller, hvilket minimerer utilsigtede fejl og kollisioner på byggepladsen. Vi rådgiver blandt andet i forbindelse med:

 • IKT-rådgivning og IKT-ledelse
 • BIM-projektering og BIM-ledelse
 • Modellering af konstruktioner og tekniske installationer i 3D
 • Kollisions- og konsistenskontrol af 3D modeller
 • Levering af data til Facility Management

Byg bedre med teknologi

Vores IKT- og BIM-ydelser giver merværdi til dit byggeprojekt ved at hjælpe dig med at spare tid og omkostninger og forbedre samarbejdet og projektstyringen. Vi hjælper dig med at klarlægge, hvilke digitale værktøjer og teknologier der er mest optimale og værdiskabende for netop dit byggeri.

Med vores personlige rådgivning garanterer vi dig høj kvalitet og fokus på dine interesser. Vores kompetente team sørger for at drive dit byggeprojekt i mål med minimineret risiko og bedre bundlinje.