Metanol- og biomasseanlæg

FAKTA

Entrepriseform
Fagentreprise

Areal
24.000 kvm grund
10.000 kmb tankanlæg

Sum i DKK
ca. 30-35 mio. kr. 

Periode
April 2021 – august 2022

Energi og bæredygtighed
Grøn omstilling
Metanol- og biomasseanlæg

Ydelser og ansvar
Projektledelse, bygherrerådgivning samt projektering for udførelse

EN VIGTIG BRIK I DEN GRØNNE OMSTILLING

Metanol er en meget vigtig brik i den grønne omstilling. Stoffet er en essentiel råvare for den kemiske industri. Desuden er det også vigtigt for den fremtidige energi- og brændselsindustris energitæthed, fordi det muliggør et højere kompressionsforhold og øget forbrændingseffektivitet.

Et stort anlæg nær Grenaa Havn

Nær Grenaa Havn etableres et nyt metanol- og biomasseanlæg. Udover dette udføres og projekteres der to nye indleveringsstationer på havnen for at kunne imødekomme øget skibsanløb. Indleveringen tilsluttes dels eksisterende tankgårde på Grenaa Havn samt det nye tankeoplag.

To udleveringsstande til de nye tankoplag er også en del af anlæggelsen. Slutteligt etableres nye rørledninger, hvor de længste er ca. 900 meter og løber fra havnefronten til det nye tankeoplag.

Udover selve tankopstillingen har vi særligt fokus på slukningskapaciteten i tilfælde af brand. Der er tale om slukningsudstyr, der kræver vandmængder på op til 292m3/h samt udlægning fra skumcentralanlæg.

Alt arbejde udføres under skarpe forskrifter for eksplosivmiljø; ATEX, EX krav, beredskab og arbejdsmiljø.

LB Consults ydelser

LB Consult er fælles koordinater i samarbejde med bygherre og deres underrådgivere, som omfatter Sikkerhed, Miljøhåndtering, Beredskabsstyrelsen, Grenaa Havn, Arbejdstilsynet, Kommune og Byggeandragen samt udførelse af teknisk projekteringsmateriale.

Udover koordineringen internt i projektgruppen, står vi også for byggeledelse under udførelsen. Dette omfatter både udbud, kontraheringen med entreprenører samt den daglige gang på byggepladsen. Vi bistår også med anlægsdesign og almen ingeniørprojektering i forbindelse med projektet.

Vi er særligt opmærksomme på kompleksiteten af projektet, grundet de meget strenge myndighedskrav. Alle forhold skal gennemtænkes, fordi det meget eksplosive stof skal håndteres rigtigt og fornuftigt. 

Vi bidrager desuden også med gode inputs på baggrund af vores erfaringer fra andre relevante projekter.